Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentecontacten  |  ontmoetingsdag 2023  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Welkom op de website van de LWG
Nederland - Duitsland


Aan leden van plaatselijke werkgroepen, deelnemers aan Europäische Bibeldialoge en belangstellenden voor het werk van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland

Dag allen,
Graag nodigen wij u uit voor onze landelijke ontmoetingsdag op zaterdag 11 maart 2023.
Deze vindt plaats in De Open Poort, Hendriklaan 1, 3481 VR Harmelen.
Als thema is gekozen voor:

Jetzt ist die Zeit...
Om het behoud van onze aarde


Dirk van de Glind zal de inleiding verzorgen.
Verder is er natuurlijk tijd ingeruimd om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de contacten met de partnergemeentes.
Mochten er onverhoopt toch weer beperkende maatregelen van kracht worden, waardoor deze dag niet door kan gaan, dan laten we u dat onmiddellijk weten via de mail. Houd dus uw postbus in de gaten.

Met een hartelijke groet,
Namens de leden van de LWG,
Joke Brederveld, secretaris


Het programma
Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 10.00 uur is het kerkelijk centrum open en is er koffie en thee.
10.30 Welkom en opening door de voorzitter van de Landelijke Werkgroep, Bert Companjen.
We zingen een lied.
10.40 Dirk van de Glind: Jetzt ist die Zeit....
11.30 Gelegenheid om koffie/thee te halen.
11.40 Napraten met Dirk.
12.15 Matthijs Glastra: nieuws van de Europäische Bibeldialoge (EBD) 2023..
12.30 Mededelingen; we zingen een lied.
12.40 Lunch en informele ontmoeting.
13.40 Uitwisseling van ervaringen met partnergemeentes.
14.30 Koffie-/theepauze.
14.50 Andacht en afsluiting.

De kosten bedragen € 10,= per persoon, te voldoen aan de ingang; dit is inclusief consumpties.
Neemt u zelf een lunchpakket mee?

Opgave bij het secretariaat (klik hier), graag voor donderdag 9 maart.

Een hartelijke groet en graag tot ziens in Harmelen,
de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland,
Bert Companjen, voorzitter, Juliane van den Mossel, Leny de Pijper,
Joke Brederveld, secretaris, telefoon: 06-12030449; 0591-222159,
email: lwgdlsecretariaat@gmail.com.