Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentecontacten  |  ontmoetingsdag 2023  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Welkom op de website van de LWG
Nederland - Duitsland


Aan leden van plaatselijke werkgroepen, deelnemers aan Europäische Bibeldialoge en belangstellenden voor het werk van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland

Dag allen,
Klik hier voor de foto's van 11 maart 2023 in Harmelen.
Klik vervolgens op het pijltje onderaan de omslagfoto (de foto met de titel erop) en daarna op de eerste foto op de (rechter) pijltjes onderaan.
Veel plezier bij het bekijken.


ls thema van deze ontmoetingsdag was gekozen voor:

Jetzt ist die Zeit...
Om het behoud van onze aarde


Dirk van de Glind heeft de inleiding verzorgd.
Verder was er natuurlijk tijd ingeruimd om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de contacten met de partnergemeentes.

Met een hartelijke groet,
Namens de leden van de LWG,
Joke Brederveld, secretaris


Het programma
Het programma zag er als volgt uit:
Vanaf 10.00 uur is het kerkelijk centrum open en is er koffie en thee.
10.30 Welkom en opening door de voorzitter van de Landelijke Werkgroep, Bert Companjen.
We zingen een lied.
10.40 Dirk van de Glind: Jetzt ist die Zeit....
11.30 Gelegenheid om koffie/thee te halen.
11.40 Napraten met Dirk.
12.15 Matthijs Glastra: nieuws van de Europäische Bibeldialoge (EBD) 2023..
12.30 Mededelingen; we zingen een lied.
12.40 Lunch en informele ontmoeting.
13.40 Uitwisseling van ervaringen met partnergemeentes.
14.30 Koffie-/theepauze.
14.50 Andacht en afsluiting.

Een hartelijke groet en graag tot ziens in Harmelen,
de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland,
Bert Companjen, voorzitter, Juliane van den Mossel, Leny de Pijper,
Joke Brederveld, secretaris, telefoon: 06-12030449; 0591-222159,